Ung­dom­lig pas­sion

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Hon kom som en vind

DRA­MA ”Blå äng­eln” i det svens­ka folk­hem­met, ett av fle­ra lyc­ka­de verk sig­ne­ra­de Her­bert Gre­ve­ni­us (ma­nus) och Ham­pe Faust­man (re­gi). En verk­mäs­ta­re så plikt­tro­gen att han är pa­ro­disk, som le­ver i ett lyck­ligt äk­ten­skap och ver­kar ha allt en ar­be­ta­re då kun­de öns­ka sig, drab­bas en tid in­nan han ska fyl­la 50 av en pas­sion som vän­der upp och ner på hans liv. Åke Grön­berg, en dra­ma­tisk skå­de­spe­la­re av in­ter­na­tio­nell klass for­mar en stor­sla­gen tolk­ning av en man som tyc­ker sig ha ham­nat på ru­ti­nens mid­dags­höjd och in­te vill ge upp hop­pet om ung­dom­ligt star­ka käns­lor. Brit­ta Bru­ni­us gör hans Ol­ga till ett un­der av em­pa­ti. (1952)

MÅN­DAG, SVT1, 14.55

Foto: 20th Cen­tu­ry Fox

Foto: ARKIV

Mar­git Car­lqvist gör flic­kan som kli­ver av bus­sen i Kungsör be­und­rans­värt åter­håll­samt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.