Wall Stre­et 2: Mo­ney ne­ver sleeps

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Mi­chael Douglas (bil­den t h) är till­ba­ka i sin Oscar­be­lö­na­de roll som Gor­don Gek­ko. Fri­släppt ef­ter ett långt fäng­el­straff fin­ner han sig nu ut­an­för den värld han en gång do­mi­ne­ra­de. Men en ung fi­nansmäk­la­re ( Shia La­Be­ouf, bil­den t v) lär sig den hår­da vägen att Gek­ko fort­fa­ran­de är en mäs­ta­re på att ma­ni­pu­le­ra. (2010)

Lör­da g, TV3, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.