Sista stjärnan på slot­tet

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

un­der­håll­ning Fem­te och sista lör­da­gen på Bjär­sjö­la­gårds slott i Skå­ne. He­le­na Berg­ström, Ri­kard Wolff, Özz Nû­jen och Ör­jan Ram­berg har av­ver­kat si­na da­gar i ”Stjär­nor­na på slot­tet”. Nu är det ba­ra Har­ri­et An­ders- sons dag kvar och den 82-åri­ga ve­te­ran­skå­de­spe­la­ren ska min­nas gläd­je och sorg. Hon kom­mer för­stås att be­rät­ta om ”Som­ma­ren med Mo­ni­ka”, fil­men som var hen­nes ge­nom­brott.

LÖR­DAG , SVT1, 20.00

Foto: MATT IAS ANKRAH/SVT

Har­ri­et An­ders­sons dag på slot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.