Cor­ne­lis förs­ta

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - hjäl­per dig att väl­ja An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

AN­TIKT I Norr­kö­ping kö­ar pryl­kån­kan­de öst­gö­tar ut­an­för Värmekyrkan där ex­per­ter­na sit­ter redo i vec­kans ”An­tikrun­dan”. Klock­ex­per­ten Per Ekelund får tit­ta på ett fick­ur med tur­kis­ka siff­ror och vär­de­rar det myc­ket högt. Va­pen­ex­per­ten Max Sjö­berg grans­kar ett gam­malt ge­vär me­dan Knut Knut­son en­tu­si­as­tiskt kry­per runt en by­rå med spe­gel. Och så vär­de­ras Cor­ne­lis Vre­eswijks förs­ta ski­va, som han spe­la­de in i ett bås på Grö­na Lund i Stock­holm 1951.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.