Hem­ma­plan för systrarna Hel­ges­son

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KON­STÅK­NING Eu­ro­pa­mäs­ter­ska­pet i kon­ståk­ning går i år i Glo­ben i Stock­holm och Svens­ka kon­ståk­nings­för­bun­det står som värd för Eu­ro­pas bäs­ta kon­stå­ka- re un­der den­na vec­ka. Det blir allt­så hem­ma­plan med en­tu­sas­tisk publik i ryg­gen för de svens­ka kon­stå­kar­na. Alex­an­der Ma­jo­rov kör sitt fria pro­gram på fre- dag och systrarna Jos­hi Hel­ges­son och Vik­to­ria Hel­ges­son har sin fi­nal på lör­da­gen.

Täv­ling­ar­na sänds i TV4 och TV12. I stu­di­on sit­ter ex­per­ten Kristof­fer Bern­ts­son och pro­gram­le­da­ren Anna Bro­lin. De di­rekt­sän­da täv­ling­ar­na kom­men­te­ras av Katarina Hult­ling och Filip Stil­ler.

Jos­hi Hel­ges­son till­hör svens­ka hopp i kon­ståk­nings-EM till­sam­mans med sto­ra­sys­ter Vik­to­ria Hel­ges­son och Alex­an­der Ma­jo­rov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.