Pers­sons po­lis i USA

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NAL­SE­RIE För­fat­ta­ren Leif GW Pers­son har sålt en av si­na bok­fi­gu­rer till ame­ri­kansk tv. Fi­gu­ren sågs se­nast i svensk tv i jul­hel­gens kri­mi­nal­se­rie ”Den tred­je man­nen”, där han het­te Evert Bäck­ström, spe­la- des av Claes Malm­berg och var po­lis i Stock­holm. I ame­ri­kansk tv he­ter han Eve­rett Back­strom, spe­las av Rainn Wil­son och tjänst­gör i Port­land, Ore­gon. Pre­miär för po­lis­se­ri­en ”Back­strom”.

SÖN­DAG, TV3, 21.00

Rainn Wil­son som Eve­rett Back­strom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.