Val­le gör allt för ett jobb

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Cock­pit

KO­ME­DI Spar­ka­de Val­le får ve­ta att ett jobb som kvinn­lig flyg­kap­ten är le­digt och hans mind­re be­med­la­de sys­ter lå­nar ef­ter en del över­tal­ning ut sin iden­ti­tet mot en helårspre­nu­me­ra­tion på en morgontidning. Jo­nas Karls­son lyc­kas lan­da sitt för­vand­lings­num­mer ut­an att gå ner sig i tramsträs­ket och får fin hjälp av fram­för allt Ma­rie Ro­bert­son, Ellen Je­linek och Cha­ta­ri­na Lars­son.

En av fil­mens sto­ra för­tjäns­ter är att den med lätt­het gli­der för­bi kly­schor och sam­ti­digt li­te så där i för­bi­far­ten ele­gant rik­tar strål­kas­tar­na mot ge­nus­frå­gor. Rappt, ro­ligt och re­jält be­gå­vat. ( 2012)

LÖR­dag , SVT1, 20.00

Val­le (Jo­nas Karls­son) klär sig som kvin­na för att få ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.