Tio nya lå­tar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

EU­RO­VI­SION I tred­je ”In­för Eu­ro­vi­sion song con­test” pre­sen­te­rar Sarah Dawn Fi­ner och Chris­ter Björk­man åt­ta bi­drag ur se­mi­fi­nal 2 (Li­tau­en, Ir­land, San Ma­ri­no, Mon­te­negro, Mal­ta, Nor­ge, Por­tu­gal, Tjec­ki­en) och två som går di­rekt till fi­na­len i Wi­en (Italien, Stor­bri­tan­ni­en). Ar­tis­ter­na Kristin Am­pa­ro, Tess Mer­kel och Eric Saa­de lyss­nar, tit­tar, kom­men­te­rar och sät­ter be­tyg. Dess­utom be­rät­tar Måns Zel­mer­löw hur han för­be­re­der sig in­för Eu­ro­vi­sion.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.