Tommy i kock-VM

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR Tommy Myl­lymä­ki (bil­den) är svensk stjärnkock och flitig mat­la­ga­re i tv. Men här hand­lar det om Bocu­se d´Or i Lyon i Frank­ri­ke. Det är värl­dens mest pre­stige­fyll­da kock­täv­ling och bru­kar kal­las kock-VM. Do­ku­men­tä­ren ”Tommy ­Myl­li­mä­ki – med smak av guld” föl­jer förberedelser, den hår­da trä­ning­en och själ­va täv­ling­en, där det hand­lar om ner­ver un­der kon­troll och sten­hård kon­cent­ra­tion. In­för täv­ling­en häl­sar kän­da kock­kol­le­ger på i trä­nings­lo­ka­len för att provsma­ka ma­ten och öns­ka lyc­ka till.

SÖN­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.