Har myc­ket att min­nas

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING ­Sång­ers­kan Jessica Andersson är vå­rens sista gäst hos Bab­ben Lars­son i ”Stjär­nor hos Bab­ben”. Där gäl­ler det att min­nas sin kar­riär och Jessica har hun­nit med mer än de fles­ta. Hon har va­rit med i ”Me­lo­di­festi­va­len” sex gång­er, ”Så ska det lå­ta” tio gång­er och åkt på ”Dig­gi­loo”-tur­né var­je år se­dan 2003. För att ba­ra näm­na nå­got.

FREDAG, TV4, 20.00

Foto: JAN­NE DANIELSSON.

Jessica Andersson är sista gäst i ”Stjär­nor hos Bab­ben”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.