San­na i sommarshow

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING ”Från pär­le­port till rock´n´roll” var ti­teln på myc­ket blan­dad ­un­der­håll­ning i Bjer­torps slottspark ut­an­för Va­ra. På sce­nen stod Chris­ter Sjögren, San­na Ni­el­sen, ­Beng­an Jansson, Ste­fan ­Odel­berg, dan­sa­re och or­kes­ter. När tv-ver­sio­nen av som­marsho­wen sän­des för­ra året blev den myc­ket upp­skat­tad. ­Re­pri­sen är myc­ket ef­ter­läng­tad.

FREDAG, SVT1, 18.15

Foto: SVT

San­na Ni­el­sen i som­marsho­wen ”Från pär­le­port till rock´n´roll”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.