Kärleken blev till tom­het

En en­da man

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

DRA­MA En tra­fi­ko­lyc­ka slår sön­der till­va­ron för uni­ver­si­tets­lä­ra­ren Ge­or­ge ( Co­lin Firth). Han finns själv in­te med i bi­len, men hans part­ner dör. Att det är 60-tal och Ge­or­ge är ho­mo­sex­u­ell spe­lar för­stås roll. Lång­films­de­bu­tan­ten Tom Ford ut­går från en ro­man av Christop­her Is­her­wood – och är själv be­römd mo­deska­pa­re. Det märks. Ge­or­ge är estet, hans hem li­ka per­fekt som hans kläd­sel. Att det in­te ska­par en oge­nom­träng­lig di­stans be­ror på Co­lin Firth i hu­vud­rol­len och sät­tet Ford an­vän­der ho­nom. Den 16 år långa kärleken pre­sen­te­ras i till­ba­kablic­kar som på ett sätt in­te sä­ger myc­ket. Men i Firt­hs an­sik­te pas­se­rar den desto tyd­li­ga­re. Och där kan än­nu en för­äls­kel­se flam­ma upp som värn mot den ore­son­li­ga räds­lan för den ho­tan­de en­sam­he­ten. (A sing­le man, 2009) FREDAG, SVT2, 21.40

Foto: FA­DE TO BLACK

Co­lin Firth i ”En en­da man”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.