Bröl­lo­pet ställs in

6717

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DRA­MA­SE­RIE Den som hängt med än­da hit mis­sar in­te det­ta av­snitt. Det är näm­li­gen den 110:e och all­ra sista de­len av ”Kär­lek och svek”, bra­si­li­ansk dra­ma­se­rie el­ler te­le­no­ve­la som den kal­las i Bra­si­li­en. Hu­vud­per­son är Ana Fon­seca ( Fer­nan­da Va­scon­cel­los, bil­den). Hand­ling i del 110 av 110: Ana har ställt in bröl­lo­pet och är på väg in i en de­pres­sion.

Bra­si­li­ansk te­le­no­ve­la från 2011. Del 110 av 110. I rol­ler­na: Fer­nan­da Va­scon­cel­los, Mar­jo­rie Esti­a­no, Ra­fael Cardo­so. Även 9/5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.