De sista tio lå­tar­na

55359

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

EU­RO­VI­SION I sista ”In­för Eu­ro­vi­sion song con­test” pre­sen­te­rar Sarah Dawn Fi­ner nio bi­drag ur se­mi­fi­nal 2. Det hand­lar om Is­ra­el, Lett­land, Azer­bajdz­jan, Is­land, Sve­ri­ge, Schweiz, Cy­pern, Slo­ve­ni­en och Po­len. Dess­utom det bi­drag som går di­rekt till fi­nal – Tyskland. Chris­ter Björk­man, Kristin Am­pa­ro, Tess Mer­kel och Eric Saa­de lyss­nar, tit­tar och sät­ter be­tyg.

Brit­tisk kri­mi­nal­se­rie från 2015. Del 5 av 8. Utred­nings­tea­met kom­mer i kon­takt med roc­kens gal­na värld när sång­ers­kan i ett band mördas på Saint Ma­rie. Kan kom­mis­sa­rie Good­man hål­la ord­ning på de stö­ki­ga miss­tänk­ta länge nog för att hin­na lö­sa fal­let? I rol­ler­na: Kris Mars­hall, Sa­ra Martins, Josép­hi­ne Jo­bert. Även 10/5.

Foto: JAN­NE DANIELSSON/SVT

Sarah Dawn Fi­ner pre­sen­te­rar de sista lå­tar­na i ”In­för Eu­ro­vi­sion song con­test.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.