Åt­ta gam­la par i ju­bi­le­ums­dans

335576

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - AL­LA DANS­PA­REN – SE NÄS­TA SI­DA

DANSTÄVLING Ef­ter ba­ra en fre­dags up­pe­håll bju­der TV4 upp till dans igen. Det är dags för en ex­tra ju­bi­le­umsom­gång, ”Let’s dan­ce 10 år”, som sänds fy­ra fre­da­gar med fi­nal den 29 maj.

Nu är det gam­la be­kan­ta som dan­sar, del­ta­ga­re som va­rit med förr stäl­ler upp med sam­ma part­ner. Det är två från all­ra förs­ta om­gång­en 2006, det är tre par från 2009, ett par från 2012 och två par från för­ra året, 2014. Och al­la pa­ren har pla­ce­rat sig bra. Fem par har kom­mit på and­ra el­ler tred­je plats, ett par kom fy­ra och två har ti­di­ga­re vun­nit ”Let’s dan­ce”.

Det mesta är sig likt i dan­s­täv­ling­en. Här finns ju­ryn, Der­mot Cle­meng­er, Ann Wil­son, To­ny Ir­ving, med si­na po­äng­ spa­dar och det är sam­ma po­äng­be­döm­ning som ti­di­ga­re. Här finns ock­så Jessica Al­me­näs och Da­vid Hel­le­ni­us, som fått pus­ta ut en fredag, in­nan de le­der fy­ra nya sto­ra di­rekt­sänd­ning­ar.

Men se­dan blir ”Let’s dan­ce 10 år” li­te an­norlun­da. Re­dan i förs­ta pro­gram­met åker ett par ut, i and­ra pro­gram­met får två par läm­na täv­ling­en och i tred­je tar yt­ter­li­ga­re ett par farväl. Ef­tersom det ba­ra är fy­ra pro­gram, så in­ne­bär det­ta att he­la fy­ra par kom­mer att dan­sa i fi­na­len.

Dess­utom blir det för­stås en hel del min­nen, till­ba­kablic­kar och klipp från för­ra gång­en pa­ren dan­sa­de.

Svensk un­der­håll­ning från 2015. Del 1 av 4. Let’s dan­ce fi­rar 10 år med en ju­bi­le­umsom­gång där ti­di­ga­re del­ta­ga­re dan­sar igen; Gun­hild Carling, An­ton Hysén, Anna Book, Stef­fo Tör­nqvist, Ar­ja Saijon­maa, Magnus Samu­els­son, Lai­la Bag­ge, Mor­gan Al­ling. Ju­ry: To­ny Ir­ving, Ann Wil­son och Der­mot Cle­meng­er. Pro­gram­le­da­re: ­Jessica Al­me­näs, Da­vid Hal­le­ni­us. Även 9/5.

Foto: TV4

Jessica Al­me­näs och Da­vid Hal­le­ni­us fick en­dast en vec­kas vi­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.