Äls­kar po­ta­ti­sen

6676

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TRÄD­GÅRD Den brit­tis­ke träd­gårds­mäs­ta­ren John Tay­lor (bil­den) bris­ter ut i en kär­leks­för­kla­ring till po­ta­ti­sen när den grö­na kvar­tet­ten sam­las i ” Träd­gårds­tis­dag”. Nye med­lem­men, in­re­da­ren Ma­lin Pers­son, hål­ler på med den gam­la la­dan och re­dan har koc­ken Ta­req Tay­lor fått ett rik­tigt kök. Per­nil­la Måns­son Colt äg­nar sig åt fin­li­ret i träd­går­den när hon an­sar ra­batt­kan­ten vid grus­gång­en.

Svenskt träd­gårds­ma­ga­sin från 2015. Del 3 av 8. Per­nil­la an­läg­ger en ra­batt­kant. Träd­gårds­mäs­ta­ren John Tay­lor för­kla­rar sin kär­lek till po­ta­ti­sen. Koc­ken Ta­req Tay­lor får sitt kök. Pro­gram­le­da­re: Per­nil­la Måns­son Colt. Även 13/5, 15/5, 16/5 och 18/5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.