Kal­la fakta he­ta­re

583522

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SAM­HÄLLS­MA­GA­SIN ”Kal­la fakta”, fy­rans ma­ga­sin för un­der­sö­kan­de jour­na­li­stik, är till­ba­ka med nya kraf­ter. ”Kal­la fakta” har snott norr­landstea­met från ”Upp­drag gransk­ning”. Nic­ke Nord­mark och Has­se Jo­hans­son, un­der­sö­kan­de jour­na­lis­ter i Lu­leå, an­slu­ter till TV4:s sam­hälls­ma­ga­sin, där Nic­ke Nord­mark ock­så blir ny pro­gram­le­da­re.

Svenskt sam­hälls­ma­ga­sin från 2015. Del 1 av 6. Re­dak­tio­nen grans­kar och av­slö­jar po­li­ti­ker, makt­ha­va­re och sam­hälls­fe­no­men. Se­ri­en skild­rar ock­så oli­ka män­ni­sko­ö­den. Den lyf­ter fram män­ni­skor och käns­lor och vi­sar hur da­gens svens­kar på­ver­kas av de be­slut som fat­tas i mak­tens kor­ri­do­rer. Pro­gram­le­da­re: Nic­ke Nord­mark. Även 18/5.

Foto: PÄR BÄCK­STRAND/TV4

Nic­ke Nord­mark och Has­se Jo­hans­son för­stär­ker sam­hälls­ma­ga­si­net ”Kal­la fakta”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.