An­ti­ka du­el­ler

2035

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

AN­TIK­VI­TE­TER Två an­tik­hand­la­re får var sin plån­bok och ett par tim­mar shop­ping­tid på en viss ort. De­ras upp­drag är att gö­ra fynd i ”An­tik­du­el­len”, som är en po­pu­lär se­rie i Dan­mark. Förs­ta om­gång­en sän­des SVT för­ra året och här kom­mer and­ra drabb­ning­en. ”An­tik­du­el­len” sänds fy­ra kväl­lar i rad. Mån­dag, tis­dag, ons­dag ska de hand­la och på tors­dag är det upp till be­vis. Då säljs de in­köp­ta pry­lar­na på auk­tion och där­ef­ter kan pro­gram­le­da­ren Met­te Blu­me Rieck be­rät­ta vem som vun­nit vec­kans du­ell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.