Åt­ta par­ti­le­da­re

3126

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DE­BATT Nej, det är in­te val igen, men ef­tersom det skett sto­ra för­änd­ring­ar i fle­ra par­ti­er, pas­sar det med par­ti­le­dar­de­batt, tyc­ker SVT, som un­der de se­nas­te vec­kor­na in­ter­vju­at le­dar­na för riks­da­gens par­ti­er. Nu sam­las al­la åt­ta par­ti­le­dar­na i Agen­da-stu­di­on för att mö­tas i en di­rekt­sänd tv­de­batt, som på­går he­la kväl­len. Anna He­den­mo och Mats Knut­son le­der drabb­ning­en.

Svensk tv-lek från 2015. Del 7 av 10. I dag hand­lar det om fo­ku­se­ring och stra­te­gi. Sa­ra

Eriks­son Di­kan­da får någ­ra re­jä­la stö­tar i el­kon­trol­len och de and­ra del­ta­gar­na blir myc­ket tag­na av hen­nes re­ak­tion. Pro­gram­le­da­re: Mic­ke Leij­ne­gard. Även 11/5, 13/5, 16/5 och SVT24 16/5.

Foto: OLLE SPORRONG

”Let’s dan­ce” fi­rar ti­o­år­sju­bi­le­um och ju­ryn är på plats: Der­mot Cle­meng­er, Ann Wil­son, To­ny Ir­ving.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.