Jo­han Falk: Kod­namn Li­sa

765126

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

KRI­MI­NALD­RA­MA ”Li­sa” är nam­net som Frank Wag­ner gått un­der i egen­skap av po­lis­in­for­ma­tör. Nu är det känt i kri­mi­nel­la kret­sar. Joel Kin­na­man är till­ba­ka i en hu­vud­roll. Tyd­li­ga­re än nå­gon­sin att stånd­punkt i rätts­tvis­ter som in­tas är po­li­ser­nas i ytt­re tjänst, mot in­ter­nut­re­da­re och ju­ris­ter. (2013)

Svenskt kri­mi­nald­ra­ma från 2012. En grupp be­väp­na­de män bry­ter sig in i Franks hem och han och hans familj flyr hem till Jo­han. Sam­ti­digt sker fler at­tac­ker i Gö­te­borg. I rol­ler­na: Ja­kob Eklund, Joel Kin­na­man, Me­liz Karl­ge.

Re­gi: Char­lot­te Bränd­ström. 22.00–22.15 Ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.