En djä­vulsk fäl­la

8461021

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

THRIL­LER Till Or­son Wel­les ojäm­na pro­duk­tion räk­nas den­na mordut­red­ning i en sli­ten mex­i­kansk gräns­stad till höjd­punk­ter­na. Och nog är fil­men li­ka svet­tig som re­gis­sö­ren själv, där han pla­ce­rat sig mitt iii i bil­den som skurk­ak­tig po­lis i XL-for­mat – ful och far­lig. (Touch of evil, 1958)

Ame­ri­kansk thril­ler från 1958. En bil som just kor­sat grän­sen mel­lan Mex­i­ko och USA ex­plo­de­rar plöts­ligt. Mi­gu­el Var­gas, en mex­i­kansk nar­ko­ti­kas­pa­na­re, dras in i fal­let trots att han be­fin­ner sig på se­mes­ter med sin fru. I rol­ler­na: Charl­ton Heston, Or­son

Wel­les, Ja­net Leigh. Re­gi: Or­son Wel­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.