Bridget Jo­nes dag­bok

6561170

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

KO­ME­DI ”Dag­bo­ken” drab­ba­de världen 1997. Fy­ra år se­na­re var Bridgets käns­lo­liv även ge­stal­tat på film. Renée Zellwe­ger gav den re­flek­te­ran­de 30-plus­sa­ren kropp – med fli­tigt om­skriv­na ex­tra­ki­lon. (Bridget Jo­nes’s di­a­ry, 2001)

Brit­tisk ro­man­tisk ko­me­di från 2001. 32 år gam­mal och sing­el be­stäm­mer sig den stän­digt ban­tan­de och karl­fix­e­ra­de Bridget för att ta kon­trol­len över sitt liv – hon bör­jar skri­va dag­bok. Re­sul­ta­tet blir en pro­vo­ka­tiv hyll­ning till allt som gör li­vet värt att le­va: sex, mat och kar­lar. I rol­ler­na: Renée Zellwe­ger, Co­lin

Firth, Hugh Grant. Re­gi: Sha­ron Ma­gui­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.