RO­LI­GA TIM­MEN MED AN­DERS JANSSON

4088

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

UN­DER­HÅLL­NING Ko­­m­ikern An­ders Jansson grä­ver fram hu­mor ur SVT:s enor­ma arkiv för att fyl­la ”Ro­li­ga tim­men”. Det blir an­ti­ka skratt och in­te så gam­la sket­cher, det blir gap­flabb och små­le­en­den.

Det blir ock­så en del färs­ka ko­mis­ka nummer ef­tersom An­ders Jansson var­je vec­ka kal­lar in två ko­mi­ker från sin när­mas­te om­giv­ning. Och i den kön finns bland and­ra Jo­han Glans, Da­vid Bat­ra, Sis­se­la Benn, Anna Blom­berg och Anna Gra­nath.

”Ro­li­ga tim­men” sat­sar på att va­ra un­der­håll­ning för he­la fa­mil­jen. Bå­de barn och vux­na ska ro­as där de sit­ter mitt i fre­dags­my­set. Tit­tar­na kan ock­så täv­la mot varand­ra för i ”Ro­li­ga tim­men” in­går ock­så en tv-lek . ”Ro­li­ga tim­men” med An­ders Jansson er­sät­ter ”Stjär­nor hos Bab­ben” som fre­dags­un­der­håll­ning i åt­ta vec­kor. Fy­ra av des­sa fre­da­gar får man hård kon­kur­rens av ti­o­års-ju­bi­le­ran­de ”Let’s dan­ce”.

Svensk un­der­håll­ning från 2015. Del 1 av 6. Hu­mo­ris­tiskt fre­dags­mys för he­la fa­mil­jen. An­ders Jansson och två folk­kä­ra ko­mi­ker tar med tit­tar­na på en ro­lig tim­me där skratt­skat­ter ur SVT:s dig­ra hu­mo­rar­kiv var­vas med nya hu­mo­ris­tis­ka upp­tåg och show­num­mer. Tit­tar­na kan ut­ma­na varand­ra i pro­gram­mets quiz där det gäl­ler att hit­ta den rö­da trå­den. Pro­gram­le­da­re: An­ders Jansson. Även 10/5, 10/5, 11/5, 14/5 och SVT24 11/5.

Foto: JAN­NE DANIELSSON/SVT

En på­päl­sad An­ders Jansson med ett R som i ”Ro­li­ga tim­men”. Så he­ter nya fre­dags­un­der­håll­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.