Två åker ut

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

TV-LEK Pro­gram­le­da­ren Mic­ke Leij­ne­gard star­tar and­ra grupp­fi­na­len i ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re”, där in­te en, ut­an två del­ta­ga­re blir utslag­na. I grupp­fi­na­len in­går Si­sy­fos, den job­bi­ga täv­ling, där del­ta­gar­na ska rul­la en stor tung boll upp­för en brant bac­ke, ned­för sam­ma bac­ke och så upp igen. Den som lig­ger i topp ef­ter vec­kans oli­ka täv­ling­ar går di­rekt till slut­spe­let. Den som ham­nat sist får åka di­rekt hem. Två­an och tre­an möts i natt­du­el­len där de får gö­ra upp om den sista slut­spels­plat­sen.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.