Bröder på re­sa

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT­LAG­NING Dans­ka brö­der­na Ja­mes Price och Adam Price är po­pu­lä­ra tv-koc­kar i dansk tv, där de ibland små­grä­lar li­te vid spi­sen. ”Spi­sa med Price” har även synts i Sve­ri­ge. Nu är de ute på re­sa i söd­ra Eu­ro­pa, där de träf­far folk, upp­täc­ker nya sma­ker och la­gar mat. De in­le­der ”Spi­sa med Price på tur” med att re­sa till Rom där frå­gor­na ho­par sig. Var­för ste­ker brö­der­na mo­za­rel­la i en häst­vagn? Går det att la­ga sal­tim­boc­ca ut­om­hus även om det reg­nar? Brö­der­na Pri­ces re­sa på­går i sex av­snitt.

TIS­DAG, SVT1, 18.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.