De le­der årets Eu­ro­vi­sion från Wi­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

EU­RO­VI­SION Förs­ta se­mi­fi­na­len och där­med rul­lar den i gång, den sto­ra Eu­ro­vi­sion-vec­kan i Wi­en. Där får tit­tar­na be­kan­ta sig med tre pro­gram­le­da­re, som al­la för­stås har stor er­fa­ren­het av tv. Mir­jam Weich­sel­braun, 33, le­der Ös­ter­ri­kes ”Let´s dan­ce” och var ock­så pro­gram­le­da­re för den na­tio­nel­la ut­tag­ning­en till Eu­ro­vi­sion. Ara­bel­la Ki­es­bau­er, 45, ha­de i tio år en egen pratshow i tysk tv och har lett en ös­ter­ri­kisk va­ri­ant av ”Idol”. Alice Tum­ler, 35, som lett Ös­ter­ri­kes ” Ta­lang”, har frans­ka röt­ter och får för­stås lä­sa upp po­äng­en på frans­ka.

Det är des­sa tre da­mer som tar hand om sänd­ning­en, men så finns det ock­så en vär­din­na i gre­en­room och det är för­ra årets vin­na­re, Con­chita Wurst.

I se­mi­fi­nal 1 täv­lar 16 bi­drag, bland and­ra Fin­land och Nor­ge. En­dast de län­der som del­tar i se­mi­fi­na­len får rös­ta, så svens­ka tit­ta­re får hål­la sig till se­mi­fi­nal 2, där Måns Zel­mer­löw sjung­er.

Svens­ka kom­men­ta­to­rer un­der al­la tre kväl­lar­na är Ed­ward af Sil­lén och svensk pro­gram­le­da­re är San­na Ni­el­sen.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Foto: THO­MAS RAMSTORFER

Här är de fy­ra vär­din­nor­na som väg­le­der Eu­ro­pas tit­ta­re i Wi­en: Mir­jam Weich­sel­braun, Con­chita Wurst, och Ara­bel­la Ki­es­bau­er och Alice Tum­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.