Norsk års­krö­ni­ka

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KUNG­LIGT

Vad ha­de kung Ha­rald och drott­ning Son­ja för sig un­der för­ra året? Pre­cis som SVT, så föl­jer nors­ka NRK sin kung­a­fa­milj och gör en sam­man­fat­tan­de års­krö­ni­ka med in­ter­vju­er.

I Nor­ge präg­la­des 2014 av 200-års­ju­bi­le­et för den nors­ka grund­la­gen. Det var ett om­fat­tan­de fi­ran­de och det in­ne­bar många re­sor till oli­ka de­lar av lan­det för kung­a­pa­ret. Årskrö­ni­kan föl­jer ock­så kron­prinspa­ret Haa­kon och Met­te-Ma­rit samt prin­ses­san Märt­ha Lou­i­se och hen­nes man Ari Behn. Pro­gram­le­da­re är NRK:s Na­dia Hasna­oui.

TORS­DAG, SVT1, 18.15

Drott­ning Son­ja och kung Ha­rald.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.