Kör åt gangs­ter

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NALD­RA­MA

Tax­i­chauf­fö­ren Vin­ce McKee, som har det trass­ligt hem­ma och är trött på sitt jobb, träf­far en gam­mal kom­pis som kom­mit ut ur fäng­el­set. Han er­bju­der Vin­ce att bli chauf­för åt le­da­ren för ett kri­mi­nellt gäng. Vin­ce sä­ger ja ef­tersom det är myc­ket bätt­re be­talt och mer spän­nan­de än att sit­ta i tax­in. Men nya job­bet tar en ovän­tad vänd­ning när po­li­sen en dag knac­kar på dör­ren... Da­vid Mor­ris­sey gör hu­vud­rol­len i ” The dri­ver”, ett brit­tiskt kri­mi­nald­ra­ma i tre de­lar som ut­spe­las i Man­ches­ter.

SVT1. LÖR­DAG, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.