Över­ty­gar om dyst­ra liv

Nå­gon an­nan­stans i Sve­ri­ge

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA

I en by nå­gon­stans på­går de plåg­samt dyst­ra liv som vi in­te alltid upp­täc­ker i vår egen närmil­jö. Hans Gun­nars­son har skri­vit om dem, och ut­i­från hans ro­man har Kjell-Åke Andersson gjort vad som kal­las en djupt tra­gisk ko­me­di.

På ”Short cuts”-vis vävs stör­re och mind­re var­dags­dra­mer kring ett kri­minal­fall sam­man. En rad av vå­ra främs­ta skå­de­spe­la­re – från Björn Gustaf­son och Meg Wes­ter­gren till Jo­nas In­de och Sus­sie Eriks­son – kar­var fram mi­ni­ma­lis­tis­ka mäs­ter­styc­ken ur de mänsk­li­ga trä­klos­sar­na. Högst över­ty­gan­de och se­värt – men det är in­te ut­an att man sak­nar nå­got mil­li­gram lätt­sam livs­gläd­je. (2011)

LÖR­DAG, SVT1, 21.45

Foto: SVT

Ma­rie Ri­chard­son bland många kän­da skå­de­spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.