Dom över död man

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA

Torg­ny Se­gerstedt ha­ta­de Hit­ler. Som re­dak­tör för Gö­te­borgs Han­dels- och Sjö­farts­tid­ning drev han en kon­se­kvent lin­je, som cen­su­re­ra­des. Jan Tro­ell vi­sar hur den mo­di­ga kam­pen ut­käm­pas av en per­son som privat är tyngd av vär­kan­de sam­ve­te och olös­ta kon­flik­ter. (2012)

FREDAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.