Suc­cé­pa­ret Sti­na och Sven

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING

Så här ra­ra såg de ut i ”Nö­jes­ma­ski­nen”, Sti­na Lund­berg och Sven Mel

an­der. Hon kom från ra­di­on, han var jour­na­list och de gjor­de suc­cé som pro­gram­le­dar­par för en ny sorts un­der­håll­ning, där man blan­da­de ar­tis­ter, in­ter­vju­er och skämt. ”Min­ne­nas te­le­vi­sion” vi­sar ett av­snitt från 1982 där Ab­ba är gäs­ter.

TORS­DAG, SVT1, 14.15

Foto: SVT

Sti­na Lund­berg (i dag Dabrowski) och Sven Me­lan­der i ”Nö­jes­ma­ski­nen” 1982.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.