Gla­da lå­tar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

UN­DER­HÅLL­NING I 30 år har Ös­ten med Res­ten, kvar­tet­ten från Häl­sing­land, tur­ne­rat lan­det runt och un­der­hål­lit. Gla­da lå­tar av al­la de slag men med röt­ter­na i spel­mans­mu­si­ken. Grup­pen har ock­så le­gat på Svensk­top­pen och med­ver­kat i Me­lo­di­festi­va­len. ”Ös­ten med Res­ten på te­a­tern” är en kväll med Ös­ten Eriks­son (bil­den) och hans mu­si­kan­ter i Hu­diksvalls gam­la te­a­ter.

FREDAG, SVT1, 18.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.