Kvinn­lig re­gis­sör

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR Mai ­Zet­ter­ling (bil­den) var en känd skå­de­spe­la­re som blev stjär­na på 40och 50-ta­len. I Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt, fram­för allt i Eng­land. På 60-­ta­let sök­te sig Mai Zet­ter­ling till re­gi­ar­be­tet och blev en av film­värl­dens få ­kvinn­li­ga re­gis­sö­rer på den ti­den. Hen­nes de­but­film, ”Äls­kan­de par”, upp­märk­sam­ma­des vid Can­nes-fes­ti­va­len och hen­nes re­gi­kar­riär blev lång, men är näs­tan bort­glömd i film­histo­ri­en. ”Re­gis­sö­ren – en film om Mai Zet­ter­ling” be­rät­tar om den­na si­da av kar­riä­ren.

FREDAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.