Två fast­nar i se­min

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Mic­ke Leij­ne­gard drar igång slut­spe­let i ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re”.

I se­mi­fi­na­len möts de två bäs­ta från de bå­da grup­per­na och en av de fy­ra åker ut.

I gre­nen ”Mu­ren” går det ut på att grä­va sig un­der tre mu­rar på sand­stran­den och det ska såklart gå så snabbt som möj­ligt. För två av ­del­ta­gar­na blir det pro­blem när de fast­nar un­der en av mu­rar­na.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Foto: SVT

Mic­ke Leij­ne­gard le­der se­mi­fi­na­len i ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re”, där en av de fy­ra får åka hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.