Topp-tio – ett mås­te för Måns

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

EU­RO­VI­SION Måns Zel­mer­löw sjung­er Sve­ri­ges bi­drag med start­num­mer 13 i den and­ra se­mi­fi­na­len av ”Eu­ro­vi­sion song con­test” i Wi­en. Al­la har sett det som själv­klart att ”He­ro­es” ska ta Måns till fi­nal, men först mås­te han bli en av de tio bäs­ta i tors­da­gens se­mi­fi­nal.

Till lör­da­gens fi­nal kva­li­fi­ce­rar sig 20 från se­mi­fi­na­ler­na. De fem sto­ra (Frank­ri­ke, Tyskland, Italien, Spanien, Stor­bri­tan­ni­en) går som alltid di­rekt till fi­nal och så är det värd­lan­det Ös­ter­ri­ke.

Dess­utom sjung­er Guy ­Se­basti­an ” To­night again” för Austra­li­en, som har fått en ­spe­ci­ell in­bju­dan till fi­na­len. Många an­ser att Austra­li­en har den bäs­ta lå­ten och har stor chans att vin­na. Blir det då Eu­ro­vi­sion i Syd­ney näs­ta år? Nej, Austra­li­en har fått kom­ma över­ens med ett eu­ro­pe­iskt land och valt Tyskland, som i så fall ar­ran­ge­rar Austra­li­ens Eu­ro­vi­sion 2016.

Fi­na­len går till som van­ligt. Hälf­ten ju­ryrös­ter, hälf­ten tit­tar­rös­ter och nu får al­la 40 län­der va­ra med och rös­ta – även de som re­dan är utslag­na. Rös­ter­na blir po­äng, där 1 till 7 åker in på re­sultat­tav­lan me­dan 8, 10 och 12 lä­ses upp från al­la de 40 län­der­na och tas emot av de tre pro­gram­le­dar­na Mir­jam Weich­sel­braun, Ara­bel­la Ki­es­bau­er och Alice Tum­ler. Svens­ka kom­men­ta­to­rer är Ed­vard af Sil­lén och San­na Ni­el­sen. TORS­DAG, SVT1, 21.00

LÖR­DAG, SVT1, 21.00

Foto: SVEN LINDVALL

Måns Zel­mer­löw sjung­er Sve­ri­ges bi­drag ”He­ro­es” i se­mi­fi­na­len, där han för­hopp­nings­vis går vi­da­re till fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.