Mys­tisk sjuk­dom

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Nu kom­mer tred­je sä­song­en av ”Barn­mors­kan i East End” om nun­nor och barn­mors­kor som ar­be­tar i Lon­dons fat­ti­gas­te kvar­ter på 50-ta­let. Året är 1959 när barn­mors­kor­na får flyt­ta in i nya lo­ka­ler. Jen­ny för­sö­ker hjäl­pa den ut­mat­ta­de mam­man ­Mer­le Vic­kers och hen­nes två sö­ner, som li­der av nå­gon mys­tisk sjuk­dom. Det blir sys­ter Mo­ni­ca Jo­an som kom­mer på vad sjuk­do­men kan be­ro på.

ONS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.