En­dres de­but

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-HISTO­RIA. ” Va­ru­hu­set” är en är av svensk tv:s sto­ra dra­ma­suc­cé­er och vi­sa­des i 60 de­lar un­der åren 1987 till 1989. I ett av­snitt av ”Svens­ka tv-histo­ri­er” be­rät­tar någ­ra av ­skå­de­spe­lar­na vad de minns från se­ri­en. En av dem är Le­na End­re, som gjor­de sin förs­ta tv-roll i ” Va­ru­hu­set” och just nu är aktuell i nors­ka tv-se­ri­en ­”Frikänd”.

LÖR­DAG, SVT1, 18.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.