Ar­go

TV (Sweden) - - INTERVJU -

THRIL­LER No­vem­ber 1979 och USA:s am­bas­sad i Te­he­ran stor­mas. Sex ame­ri­ka­ner lyc­kas fly re­vo­lu­tio­nä­rer­na och agen­ten Men­dez ( Ben Aff­leck) lyc­kas över­ty­ga sitt CIA om en smått otro­lig rädd­nings­o­pe­ra­tion. Spän­nan­de in­till na­gel­bi­tar­ni­vå och his­nan­de ro­ligt emel­lanåt. (2012)

FREDAG, TV4, 22.55

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.