Pas­sio­ne­rad Sa­lan­der

The girl with the dra­gon tattoo

TV (Sweden) - - INTERVJU -

THRIL­LER Lis­beth Sa­lan­der är obe­strid­ligt kraft­cent­rum i den ame­ri­kans­ka ver­sio­nen av Sti­eg Lars­sons förs­ta stor­säl­ja­re. Att Roo­ney Ma­ra skul­le gö­ra rol­len med sam­ma glö­dan­de ra­se­ri som Noo­mi Ra­pa­ce ver­ka­de in­te tro­ligt. Men hon kun­de. Det här är fram­för allt hen­nes film. Myc­ket i den ame­ri­kans­ka fil­men lik­nar den svens­ka. De störs­ta skill­na­der­na finns mot slu­tet och där spe­lar re­gis­sö­ren Da­vid Fin­chers ru­tin och över­lägs­na re­sur­ser en ofrån­kom­lig roll. Med väl ut­nytt­ja­de mil­jö­er och ef­fek­tiv klipp­ning kopp­lar han då slut­gil­tigt grep­pet och släp­per in­te ta­get för­rän da­ta­snil­let Sa­lan­der även hjälpt Mikael Blom­kvist ( Da­ni­el Craig) att få till­ba­ka sin in­led­nings­vis för­lo­ra­de he­der. (2011) SÖN­DAG, TV4, 21.00

Foto: MGM/TV4

Roo­ney Ma­ra gör rol­len som Lis­beth Sa­lan­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.