Dans och trav med Jessica

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TÄV­LING Jessica Al­me­näs är hel­gens fli­ti­gas­te täv­lings­le­da­re. Först fre­dags­kväll med tan­go, quick­step och cha-cha och se­dan sön­dags­ef­ter­mid­dag med frus­tan­de täv­lings­häs­tar i världs­klass.

Jessica Al­me­näs le­der fi­na­len i ”Let’s dan­ce 10 år” till­sam­mans med Da­vid Hel­le­ni­us. Ju­bi­le­umsva­ri­an­ten av dan­s­täv­ling­en är li­te an­norlun­da upp­lagd och i fi­na­len är det he­la fy­ra dans­par, som ­ut­ma­nar varand­ra om se­gern. Det blir drygt två tim­mar i di­rekt­sänd­ning in­nan ­vin­na­ren är ut­sedd.

Jessica Al­me­näs är ock­så pro­gram­le­da­re för TV4:s sto­ra di­rekt­ sänd­ning av Elit­lop­pet, en av värl­dens främs­ta trav­täv­ling­ar. Sol­val­la trav­ba­na i Stock­holm är ut­såld, 16 häs­tar från världs­e­li­ten spring­er två för­sök och gör se­dan upp om se­gern i en fi­nal.

I trav­stu­di­on på Sol­val­la bru­kar det vim­la av ex­per­ter, trav­kus­kar, häst­ä­ga­re och kän­di­sar.

Men Jessica Al­me­näs är ru­ti­ne­rad, hon har gjort det­ta förr och är van att ha grep­pet om bå­de häs­tar och män­ni­skor.

Det blir över fy­ra tim­mars di­rekt­sänd­ning in­nan sista häs­ten tra­vat i mål.

FREDAG, TV4, 20.00

SÖN­DAG, TV4, 14.00

Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Ing­en lugn helg för Jessica Al­me­näs, som le­der fi­na­len i ”Let´s dan­ce 10 år” och Elit­lop­pet på Sol­val­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.