Tufft cy­kel­lopp

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

TRÄ­NING Kalle Zac­ka­ri Wahl­ström fort­sät­ter att tes­ta ovan­li­ga trä­nings­for­mer i en ny om­gång av ”Svett & eti­kett”. Tram­pa cykel, det är in­te sär­skilt ovan­ligt, men det finns nå­got som he­ter cyclocross. Det är ex­tremt job­bigt och han coachas av cy­klis­ten Cal­le Fri­berg, som för­sö­ker för­be­re­da Kalle för ett sten­hårt cy­kel­lopp. TORS­DAG, SVT1, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.