Ba­kar till kaf­fe­rep

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

BAK­NING And­ra vec­kan i ”He­la kän­dis-Sve­ri­ge ba­kar”och nya ­ut­ma­ning­ar. Te­mat är kaf­fe­rep och då ska kän­di­sar­na för­stås ba­ka små­ka­kor, tre oli­ka ­sor­ter, som be­döms av ju­ryns Bir­git­ta ­Rasmus­son, svens­ka ­små­kaksdrott­ning­en. Den and­re ju­ry­med­lem­men, mäs­ter­ba­ga­ren John Sör­berg, hål­ler sprits­sko­la in­för ­tek­nis­ka upp­gif­ten: sprit­sa­de te­bröd.

ONS­DAG, TV4, 20.00

Foto: PER­NIL­LA THEALUS

To­ny Ir­ving dis­ku­te­rar små­ka­kor med ju­ryns Bir­git­ta Rasmus­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.