Sämst mat­va­nor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR Jim­my Do­her­ty och Ka­te Quil­ton (bil­den) har rest jor­den runt för att kol­la män­ni­skors mat­va­nor. I två­de­la­de ­brit­tis­ka ­do­ku­men­tä­ren ­” Värl­dens bäs­ta di­et” ­re­do­vi­sar de si­na er­fa­ren­he­ter. De har stu­de­rat nä­rings­vär­den, di­a­be­tes och dryc­kesva­nor och gjort en ­ran­king­lis­ta. De bör­jar med värl­dens säms­ta di­et. MÅN­DAG, SVT1, 18.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.