För­bju­den re­la­tion Ma­de­moi­selle Chambon

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

DRA­MA En lä­ra­rin­na mö­ter pap­pan till en elev. Han är mu­ra­re men ock­så kär­leks­full ma­ke och far. Hon är från Paris och se­dan år på stän­dig tur­né ­mel­lan oli­ka lä­rar­vi­ka­ri­at – bort från en krä­van­de mam­ma. Den ve­mo­di­ga kär­leks- histo­ri­en är knap­past ­ori­gi­nell, sna­ra­re ba­nal. Men som den be­rät­tas. Med små, små ny­an­ser pre­sen­te­rar Brizé och de ut­märk­ta skå­de­spe­lar­na den olämp­li­ga attrak­tio­nen, lå­ter den ut­veck­las mot sitt ound­vik­li­ga mål – inga ges­ter är för sto­ra, inga ögon­kast för långa, var­je ton­fall li­ka äk­ta som små­stads­mil­jön. (2009)

TORS­DAG, SVT2, 22.45

Foto: NONSTOP ENT

Véro­ni­que Chambon (Sand­ri­ne Ki­ber­lain) in­le­der en re­la­tion med en elevs pap­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.