Ma­ria Wern: In­te ens det för­flut­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

KRI­MI­NALD­RA­MA Byg­ger på Anna Jans­sons dec­ka­re med upp­lägg à la Agat­ha Christie om en sam­ling män­ni­skor som en ef­ter en stry­ker med och där al­la är miss­tänk­ta... Proff­sigt, käns­lan av tv-film från de ti­di­ga­re fil­ma­ti­se­ring­ar­na är bort­blåst. Men ka­rak­tä­rer­na är grovt til­lyx­a­de och histo­ri­en tyngs ned av bit­vis seg­drag­na re­plik­skif­ten. (2012) SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.