Barn­vag­nen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

DRA­MA Bo Wi­der­bergs förs­ta lång­film är en frisk pa­us i det ohäm­ma­de bild­flö­det. För fan­tas­tiskt foto sva­rar Jan Tro­ell som pla­ce­rar män­ni­skor­na på skåns­ka slät­ten i dim­ma, bland 60ta­lets ny­byg­gen. (1963)

TIS­DAG, SVT1, 15.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.