Fy­ra da­gars golf

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

GOLF Nor­dea mas­ters spe­las un­der fy­ra da­gar, 4-7 ju­ni, på PGA Swe­den Na­tio­nal i Ba­ra i Mal­mö. In­ter­na­tio­nell topp­golf, tu­sen­tals åskå­da­re och SVT1 sän­der di­rekt i två pass tors­dag och fredag, 11.00–13.00 och 15.00–18.00. Lör­dag och sön­dag är det di­rekt­sänd­ning i ett svep i SVT1 13.00–17.30. Och var­je kväll vi­sar SVT1 ett fyl­ligt sam­man­drag 22.00. He­la täv­ling­en vi­sas ock­så di­rekt i SVTplay. Jo­nas Karls­son är pro­gram­le­da­re och kom­men­ta­tor. Re­por­ter ute på ba­nan är Yvet­te Her­mundstad.

TORS­DAG, SVT1, 11.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.