Fio­na i 1500-ta­let

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

AN­TIKT Pro­gram­le­da­ren Fio­na Bru­ce (bil­den) fort­sät­ter att re­sa runt med ”Eng­els­ka An­tikrun­dan”, som sänts i över 30 år i eng­elsk tv och för­stås är fö­re- bil­den för svens­ka ”An­tikrun­dan”, Den­na vec­ka be­fin­ner sig Fio­na Bru­ce och hen­nes ar­mé av myc­ket kun­ni­ga ex­per­ter på slot­tet Lay­er Mar­ney To­wer, som bygg­des 1520 och lig­ger i di­strik­tet Es­sex nä­ra den hi­sto­ris­ka sta­den Col­ches­ter. Där mö­ter de som van­ligt en lång, lång kö av män­ni­skor med gam­la sa­ker i fam­nen.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.