Bul­lar och sco­nes

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

BAK­NING Tred­je vec­kan i ”He­la kän­dis-Sve­ri­ge ba­kar” hand­lar om att ba­ka två sor­ters bul­lar och i den tek­nis­ka ut­ma­ning­en ska del­ta­gar­na kla­ra av att ba­ka eng­els­ka sco­nes. Allt ny­ba­kat provsma­kas och grans­kas av ju­ryn, små­kaksdrott­ning­en Bir­git­ta Rasmus­son och mäs­ter­ba­ga­ren John Sör­berg. Baköv­ning­ar­na på Tax­inge slott leds av Til­de de Pau­la Eby.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.