Po­lar­show med Til­de & Jesper

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GA­LA Po­lar­pri­set blir stor tv-un­der­håll­ning med kän­da ar­tis­ter. Jodå, det svens­ka mu­sik­pri­set de­las som van­ligt ut av kung­en vid tra­di­tio­nell ce­re­mo­ni på ef­ter­mid­da­gen, men det får tit­tar­na ta del av i till­ba­kablic­kar un­der den di­rekt­sän­da fest­kväl­len i Vin­ter­träd­går­den på Grand Ho­tel i Stock­holm. Sång­ers­kan Jill John­son upp­trä­der och pre­sen­te­rar kväl­lens öv­ri­ga ar­tis­ter och över­rask­ning­ar på sce­nen. TV4:s Jesper Bör­jes­son och Til­de de Pau­la Eby väg­le­der tit­tar­na, gör in­ter­vju­er och småpra­tar på rö­da mat­tan. Po­lar­pri­sets ban­kett ver­kar vil­ja lik­na fes­ten i sam­band med No­bel­pri­set.

Årets po­lar­pris­ta­ga­re är skots­ka slag­ver­ka­ren Evelynn Glen­nie från Edin­burgh och ame­ri­kans­ka country­sång­ers­kan Em­my­lou Har­ris från Bir­ming­ham, Ala­ba­ma.

TIS­DAG, TV4, 20.00

Foto:

Til­de de Pau­la Eby och Jesper Bör­jes­son väg­le­der tit­tar­na på gala­fes­ten för Po­lar­pri­set.

Evelynn Glen­nie.

Em­my­lou Har­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.